Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Hosťovaná prednáška spoločnosti IBM na tému "Automatizácia finančných analýz a výkazov".


25. 10. 2021 16.13 hod.

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na online hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému 

"Automatizácia finančných analýz a výkazov". 

Hosťovaná prednáška sa uskutoční 9.11.2021 v čase od 09.00 do 10.30 hod. prostredníctvom online platformy Cisco Webex Meetings (link na pripojenie bude študentom a pedagógom zaslaný emailom deň pred prednáškou). 

Prednášajúcim bude Tomáš Štrbo WW Pricing Cloud & Cognitive SW - Business Analytics, Reporting & Transformation v spoločnosti IBM.  

Prednáška sa uskutoční v rámci predmetu "Finančné účtovníctvo a dane", zúčastniť prednášky sa ale môžu všetci študenti a pedagógovia, ktorých táto téma zaujíma. Prednáška bude v slovenskom jazyku. 

Viac informácií: 

PhDr. Lukáš Copuš, PhD. (IBM University Ambassador pre FMUK; Katedra manažmentu FMUK; copus1uniba.sk

prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. (vyučujúca predmetu "Automatizácia finančných analýz a výkazov"; Katedra ekonómie a financií FMUK; saxunova1uniba.sk)