Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

ERASMUS+ mobilita štúdium VÝZVA

Výzva na podávanie prihlášok na mobilitu ERASMUS+ štúdium na akademický rok 2022/2023


17. 01. 2022 10.00 hod.

Milí študenti,

Oddelenie programu Erasmus+ vyhlasuje výzvu na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium na akademický rok 2022/2023.

Erasmus partnerské univerzity – obdobie 2022 - 2029 – aktuálny zoznam

Výzva je otvorená do 15. 02. 2022. Po tomto termíne už nebude možné sa prihlásiť na mobilitu ŠTÚDIUM na akademický rok 2022/2023. 

Postup na vyplnenie prihlášky

link na prihlásenie: 

https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=BRATISL02&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&aust_prog=SMS&sprache=en