Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Prihlášky na štúdium v cudzom jazyku - aktuálne otvorené prijímacie konania

Pre všetkých záujemcov o štúdium v cudzom jazyku sú stále otvorené možnosti podania prihlášky na štúdium v anglickom jazyku. Pre záujemcov o štúdium na nemeckom alebo francúzskom programe medzinárodného manažmentu je otvorené druhé kolo prihlášok. Prihlášky môžu podávať aj záujemcovia o doktorandské štúdium.


26. 05. 2022 09.35 hod.

Študijné programy na ktorých je otvorené prijímacie konanie

 

Študijný program manažment:

- bakalárske štúdium v anglickom jazyku: do 30.6.2022

- magisterské štúdium v anglickom jazyku: do 30.6.2022

- magisterské štúdium v slovenskom jazyku: do 31.7.2022

 

Študijný program medzinárodný manažment:

- bakalárske štúdium - nemecký program: do 30.6.2022

- bakalárske štúdium - francúzsky program: do 30.6.2022

- magisterské štúdium (s výberom blokov predmetov v nemeckom alebo francúzskom jazyku):  do 30.6.2022

 

Študijný program Stratégia a podnikanie:

- magisterské štúdium: do 31.7.2022

 

Štúdium v externej forme štúdia (online štúdium):

- bakalárske štúdium v externej forme: do 31.7.2022

- magisterské štúdium v externej forme: do 30.6.2022

 

Doktorandské štúdium: do 10. jún 2022
https://www.fm.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/uchadzac-o-doktorandske-studium/ 

 


 

Všeobecné informácie o ponuke študijných programov:
https://www.fm.uniba.sk/studium/studijne-programy/ 

Podrobné informácie pre uchádzačky a uchádzačov: https://www.fm.uniba.sk/studium/informacie-o-prijimacom-konani/ 

Kritériá prijímania:
https://www.fm.uniba.sk/studium/kriteria-prijimania/