Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Hosťovaná prednáška spoločnosti Slovnaft a.s. na tému "Riadenie výrobných procesov".


05. 10. 2022 14.38 hod.

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti Slovnaft a.s. na tému 

"Riadenie výrobných procesov". 

Hosťovaná prednáška sa uskutoční 6.10.2022 v čase od 13.10 do 14.40 hod. v učebni č. 18. 

Prednášajúcim bude Kurt Bjerre, riaditeľ výroby v spoločnosti Slovnaft, a.s. 

Prednáška sa uskutoční v rámci predmetu "Súčasné trendy v praxi manažmentu", zúčastniť prednášky sa ale môžu všetci študenti a pedagógovia, ktorých táto téma zaujíma. Prednáška bude v anglickom jazyku. 

Viac informácií: 

prof. Ing. Ján Rudy, PhD. (vyučujúci predmetu "Súčasné trendy v praxi manažmentu"; Katedra manažmentu; jan.rudy@fm.uniba.sk

doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD. (vedúci Katedry manažmentu; lukas.copusfm.uniba.sk