Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Dekanské voľno


28. 09. 2022 14.54 hod.

Vážení študenti

V súvislosti so Sviatkom Všetkých svätých, na ktorý nadväzuje deň Pamiatka zosnulých, udeľuje rektor UK študentom denného štúdia rektorské voľno na deň  31.október 2022 (pondelok)
a dekan FM UK dekanské voľno na deň 2. november 2022 (streda).

 

doc. JUDr. PhDr. Silvia Treľová, PhD.
prodekanka pre štúdium
Fakulta managementu
Univerzita Komenského v Bratislave