Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Zahraničná návšteva na Katedre marketingu FM UK

Na pôde FM UK sa uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami FH Salzburg za účelom nadviazania cezhraničnej spolupráce.


13. 05. 2023 19.01 hod.

Na pôde Fakulty managementu, Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK) sa uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami FH Salzburg za účelom nadviazania cezhraničnej spolupráce v oblasti výmeny know-how, znalostí a skúseností v oblasti marketingu, spotrebiteľského správania, výmeny študentov, ako aj za účelom identifikácie a kreovania potenciálnych možností pri podávaní spoločných medzinárodných projektov. Uvedené pracovné stretnutie bolo výsledkom spolupráce doc. Mgr. Gabriely Bartákovej Pajtinkovej a jej doktoranda, Michala Tomčíka, ktorý je aj zakladateľom a spolumajiteľom anallytickej spoločnosti Pygmalios a výherca národnej súťaže Podnikateľský nápad roka 2014.

Hostí na úvod oficiálnej časti privítali dekan fakulty, prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. a splnomocnenkyňa dekana pre grantovú činnosť fakulty, ktorá zároveň v súčasnosti vedie Katedru marketingu, prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. Následne prebiehala prezentácia fakulty v podaní Mgr. Františka Olšavského, PhD., ktorý hosťom priblížil odborné zameranie FMUK, vrátane jej jednotlivých katedier. Do diskusie sa zapojili i RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. a doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD. Delegáciu FH Salzburg tvorili v zastúpení FH-Prof. Dr. Robert Zniva (vedúci projektu, odborné zameranie na marekting management, spotrebiteľské správanie), DI (FH) DI Simon Kranzer (vedúci projektu, profesijné zameranie na digitalizácia maloobchodu), Bsc Matthäus Horn (výskumný pracovník so zameraním na robotiku, automatizáciu v maloobchode), DI Reuf Kozlica, BSc (výskumný pracovník so zameraním na dátovú analytiku), Christina Schlager, BA, MA (výskumná pracovníčka) a Viktoria Müllner, BA, MA (výskumná pracovníčka).

Tím pod vedením FH-Prof. Dr. Robert Zniva a DI Simon Kranzer získal finančnú podporu na projekt In-store analytics / Skúmanie zákazníckeho správania v maloobchode. Ich cieľom je zriadiť na univerzite inteligentný obchod, resp. laboratórium na skúmanie dát o zákazníckom správaní. Zároveň spolupracujú s komerčným sektorom v Rakúsku, ako je napríklad firma SPAR.
Po oficiálnej časti nasledovalo neformálne stretnutie všetkých účastníkov stretnutia.