Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka: Hosťovaná prednáška – nemecký program


25. 04. 2023 10.11 hod.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,  
milé študentky, milí študenti,  

radi by sme Vás informovali, že v stredu 26. apríla 2023 (čas: 11:00 – 12:30, miestnosť č. 9) v rámci nemeckého programu, predmet Medzinárodné financie na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave privítame vedúceho oddelenia finančnej stability a analýz Národnej Banky Slovenska, PhDr. Štefana Rychtárika, PhD., ktorý odprednáša tému: Aktuálne aspekty medzinárodných financií optikou praxe Národnej banky Slovenska.

Podujatie sa uskutoční primárne v slovenskom jazyku, otázky v iných jazykoch sú počas diskusie možné.

Na podujatí ste srdečne vítaní.  

doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD.         
vedúci Katedry medzinárodného manažmentu
a
doc.  Ing. Jana Kajanová, PhD.
vedúca Katedry ekonómie a financií