Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Po stopách Julesa Verna

Erasmus Hybrid Program


12. 10. 2022 13.48 hod.

Študenti 2. ročníka medzinárodného manažmentu – francúzskeho programu z Fakulty managementu vycestujú od 31. októbra do 4. novembra na Univerzitu Picardie Jules Verne vo Francúzsku, kde sa zúčastnia intenzívneho hybridného programu Erasmus s francúzskymi a maďarskými študentmi.

Počas jedného týždňa budú študenti pracovať na projekte zameranom na znižovanie dopadu skleníkových plynov a navštívia spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na znižovanie emisie uhlíka.

Európska únia sa usiluje o dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050 a tento program sa zameriava na hľadanie riešení, ktoré pomôžu spoločnostiam pri ich transformácii.

Práca, ktorá sa bude vykonávať v Amiens, meste, kde Jules Verne napísal väčšinu svojich románov, bude určite veľmi inšpiratívna pre študentov, ktorí sa zúčastnia na tomto programe financovanom z programu Erasmus+.