Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Návšteva z Peninsula College Malaysia


16. 05. 2023 01.19 hod.

V rámci možnosti uzatvárania Erasmus zmlúv aj mimo krajín EU, podpisujeme KA131 zmluvu s Peninsula College Malaysia, privítali sme u nás riaditeľa Tan Choo Khuan a prediskutovali všetky možnosti spolupráce.