Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Hosťovaná prednáška spoločnosti Slovnaft a.s. na tému "Leadership na základe hodnôt“


06. 10. 2022 22.52 hod.

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti Slovnaft a.s. na tému 

"Leadership na základe hodnôt“

Hosťovaná prednáška sa uskutoční 8.12.2022 v čase od 13.10 do 14.40 hod. v učebni č. 18. 

Prednášajúcim bude Ing. Richard Milošovič – riaditeľ útvaru Logistika v spoločnosti Slovnaft, a.s. 

Prednáška sa uskutoční v rámci predmetu "Súčasné trendy v praxi manažmentu", zúčastniť prednášky sa ale môžu všetci študenti a pedagógovia, ktorých táto téma zaujíma. Prednáška bude v slovenskom jazyku. 

Viac informácií: 

prof. Ing. Ján Rudy, PhD. (vyučujúci predmetu "Súčasné trendy v praxi manažmentu"; Katedra manažmentu; jan.rudy@fm.uniba.sk

doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD. (vedúci Katedry manažmentu; lukas.copusfm.uniba.sk