Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Hosťovaná prednáška spoločnosti IBM na tému "Employer branding"


20. 10. 2022 12.49 hod.

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku spoločnosti IBM na tému 

"Employer branding". 

Hosťovaná prednáška sa uskutoční 23.11.2022 v čase od 12.20 do 13.50 hod. v online forme. 

Prednášajúcim bude Matúš Mazán, Employer Branding Specialist v spoločnosti IBM. 

Prednáška sa uskutoční v rámci predmetu "Medzinárodný marketing", zúčastniť prednášky sa ale môžu všetci študenti a pedagógovia, ktorých táto téma zaujíma. Prednáška bude v slovenskom jazyku. Link na pripojenie bude vyučujúcim a študentom zaslaný deň pred prednáškou.

Viac informácií:

prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. (vyučujúci predmetu "Medzinárodný marketing"; Katedra marketingu FMUK; peter.starchonfm.uniba.sk)
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD. (IBM University Ambassador pre FMUK; Katedra manažmentu FMUK;
lukas.copusfm.uniba.sk)