Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Hosťovaná prednáška Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru na tému: “Udržateľnosť výstavby so zreteľom na zazelenenie striech“


21. 10. 2022 10.41 hod.

V rámci spolupráce FMUK s praxou Vás pozývame na hosťovanú prednášku Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru na tému:  

“Udržateľnosť výstavby so zreteľom na zazelenenie striech.“ 

Prednáška bude zameraná na príklady dobrej praxe, legislatívne zmeny v oblasti zelenej infraštruktúry, a štandardy pre navrhovanie, realizáciu a údržbu zelených striech, zelených fasád a prvkov zelenej infraštruktúry 

Hosťovaná prednáška sa uskutoční 09.11.2022 v čase od 09.50 do 11.00 hod. v učebni č. 15.  

Prednášajúcim bude Branislav Siklienka - predseda Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru. 

Branislav Siklienka  

Študoval financie na Univerzite Mateja Bella a dlhé roky pôsobil vo finančnom sektore ako analytik. Od roku 2015 fungoval vo firme na realizáciu a údržbu záhrad Siky Gardens. V súčasnosti sa už piaty rok realizuje vo svojej firme Sky Gardens zameranej na strešné záhrady. Je predsedom Asociácie pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru. V lete tohto roku vyhrala Asociácia národné kolo EEPA (Európska cena za podporu podnikania) v kategórii podpora udržateľnej transformácie. 

Prednáška sa uskutoční v rámci predmetu "Environmentálna ekonómia a manažment", zúčastniť prednášky sa ale môžu všetci študenti a pedagógovia, ktorých táto téma zaujíma. Prednáška bude v slovenskom jazyku.