Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

ENLIGHT pre všetkých

V prvý májový týždeň sa na Univerzite Komenského konalo stretnutie s kolegami z aliancie ENLIGHT


04. 05. 2023 09.24 hod.

V prvý májový týždeň sa na Univerzite Komenského konalo stretnutie s kolegami z aliancie ENLIGHT, ktorého sa zúčastnili zástupcovia takmer všetkých 9-tich univerzít. Online sa pridal aj nový kolega z Bernu (Švajčiari budú oficiálne v aliancií od októbra-novembra). Cieľom bola harmonizácia procesov výmenných mobilít a nadviazanie osobných kontaktov aj  s koordinátormi zahraničných oddelení jednotlivých fakúlt UK.
Na stránkach ENLIGHT (enlight-eu.org), ENLIGHT (uniba.sk), nájdu potrebné informácie o ponúkaných kurzoch a aktivitách všetci - študenti, vyučujúci aj výskumníci, neváhajte kliknúť.