Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Naši akademici na Enlight projektoch

ENLIGHT je aliancia 10 tich európskych univerzít, ktorá získala podporu v rámci iniciatívy Európskej komisie nazvanej European Universities a je oveľa viac ako len výmena študentov.


23. 10. 2023 09.47 hod.

Uppsala Enlight workshop


Naše kolegyne Mihaľová Paulína a Gežík Veronika sa v dňoch 16. a 17. októbra zúčastnili workshopu v Uppsale: A just City 2023.

workshop A just City 2023 v Uppsala

V dňoch 16. – 17. októbra 2023 sa 20 učiteľov a výskumníkov zo 6tich partnerských univerzít v rámci konzorcia ENLIGHT, zišlo vo švédskej Uppsale, aby preskúmali synergie a možnosti rozvoja vzdelávania v rámci tematickej oblasti „udržateľné mesto“. Prvý deň sa zameral na spoločné vzdelávanie a diskusie o príslušnej oblasti výskumu a pedagogických skúseností účastníkov. Druhý deň sa zameral na hľadanie možností spolupráce pri definovaní nových formátov vzdelávania realizovaných v novom projektovom období ENLIGHT 2023-2027.
Univerzita Komenského mala zastúpenie z troch fakúlt (Prif UK, FSEV UK a FM UK). Za Fakultu managementu UK sa workshopu zúčastnili doc. Veronika Gežik a doc. Paulína Mihaľová.


ENLIGHT Teaching & Learning Conference and Awards

Kolegovia Jaroslav Huľvej ,  Juraj Mikuš a Miloš Mrva odprezentovali  v Bordeaux v dňoch 11. - 13. 10. 2023 svoj víťazný kurz  Intrapreneurship na konferneci -

ENLIGHT Teaching & Learning Conference and Awards. Review 2023 Teaching and Learning Conference (Bordeaux, 11-13 Oct 2023) (enlight-eu.org)

Kolega Mikuš popísal svoje besprostredné zážitky takto:

“Moja cesta do francúzskeho mesta Bordeaux na konferenciu Teaching and Learning cez projekt Enlight bola nesmierne inšpiratívna a obohacujúca. Počas tejto udalosti som mal príležitosť spoznať rôzne inovatívne kurzy od partnerských univerzít projektu Enlight a zapojiť sa do bohatého programu workshopov a prednášok. Táto skúsenosť mi umožnila preskúmať nové prístupy k vzdelávaniu a výučbe, pričom som získal množstvo nových poznatkov a nápadov. Okrem toho som nadviazal cenné kontakty a priateľstvá s ďalšími účastníkmi konferencie. Počas voľných chvíľ som s kolegami mohol objavovať krásy mesta Bordeaux a ochutnávať jeho slávne vína, čím som si cestu ešte viac spríjemnil. Celkovo to bola neskutočná skúsenosť, ktorá ma inšpirovala a posunula v mojej kariére v oblasti vzdelávania.”