Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Medzinárodná konferencia projektu UniWeliS

Dňa 21. júna 2023 v hoteli Tatra v Bratislave sa uskutočnila medzinárodná konferencia


23. 06. 2023 11.56 hod.

Dňa 21. júna 2023 v hoteli Tatra v Bratislave sa uskutočnila medzinárodná konferencia pod názvom Welcoming universities: Towards high-quality support for international academics in Central-Eastern and South-Eastern Europe.
Univerzita Komenského je jedným z riešiteľov tohto projektu a aj naša fakulta počas jeho realizácie prispela k jeho úspešnému napĺňaniu.
V jednej z panelových diskusií UK  reprezentovala Dr. Zuzana Kovačičová - štatutárna zástupkyňa pre integráciu IS univerzity, bývalá prorektorka pre štúdium a naša milá kolegyňa.
 
Išlo o záverečnú konferenciu v rámci medzinárodného projektu UniWeliS- podpora internacionalizácie vysokých škôl prostredníctvom profesionalizácie služieb poskytovaných mobilným akademickým pracovníkom https://uniwelis.saia.sk/sk/hlavny/o-projekte
 
Na podujatí sa predstavili
•    Kľúčové poznatky z trojročného projektu v súvislosti s rozvojom podporných služieb pre zahraničných doktorandov a akademikov prichádzajúcich na vysoké školy v strednej a juhovýchodnej Európe.  
•    Výsledky prieskumu na základe zozbieraných 640 odpovedí od doktorandov a výskumníkov, ktorí študujú alebo sú zamestnaní či na mobilite na vysokých školách v 10 krajinách (vrátane Slovenska) strednej a juhovýchodnej Európy.
•    Výsledky 70 rozhovorov s manažérmi a administratívnymi pracovníkmi vysokých škôl z cieľového regiónu.
•    Novovytvorené praktické nástroje na uľahčenie rozvoja podporných služieb pri zohľadnení konkrétnych inštitucionálnych podmienok vysokoškolského sektora v cieľovom regióne.
•    Pozvaní experti sa podelia o príklady dobrej praxe v súvislosti s prilákaním a systematickou podporou zahraničných doktorandov a výskumníkov ako aj ďalších aktivít v oblasti budovania kapacít administratívnych pracovníkov poskytujúcich podporu prichádzajúcim zahraničným doktorandom a výskumníkom.