Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Konferencia „Trvalo udržateľný rozvoj: prechod k zelenej ekonomike“

MICEB Montenegro, konferenciu organizovala Ekonomická fakulta Univerzity, Čierna Hora


13. 06. 2023 11.13 hod.

MICEB Montenegro
konferencia „Trvalo udržateľný rozvoj: prechod k zelenej ekonomike“
Jakov MILATOVIĆ - President of Montenegro, Dritan ABAZOVIĆ - Prime Minister of Montenegro, Branislav DUDIĆ - Faculty of Management Slovakia - Europe Research & Development Centre.

Účasť výskumníkov z Univerzity Komenského Bratislava na konferencii „Trvalo udržateľný rozvoj: prechod k zelenej ekonomike“ Dr. Branislav Dudić sa aktívne zúčastnil na konferencii „Trvalo udržateľný rozvoj: prechod k zelenej ekonomike“, ktorú organizovala Ekonomická fakulta Univerzity Čiernej Hory. Konferencia sa konala v Avala Resort & Villas v Budve v Čiernej Hore vo štvrtok a piatok 25. a 26. mája 2023. Tím výskumníkov prezentoval svoje zistenia na tému „Vplyv pandémie COVID-19 na cestovný ruch“, pričom objasnil rôzne aspekty z ich príslušných perspektív. V prvej časti výskumu Dr. Branislav Dudić zdôraznil kľúčové ukazovatele, akými sú počet medzinárodných turistických príjazdov, príspevok cestovania a cestovného ruchu k HDP, trendy tržieb, strata zamestnanosti a meniace sa preferencie zákazníkov v rámci odvetvia. Analýzy ukázali, že predchádzajúca pandémia mala významný vplyv na globálny a miestny cestovný ruch. Riešením výziev spôsobených pandémiou a prijatím udržateľných postupov môžeme zabezpečiť dlhodobú odolnosť odvetvia cestovného ruchu a zároveň zachovať zdravie a integritu našich prírodných zdrojov. Prostredníctvom multidisciplinárneho prístupu, zapojenia relevantných odborníkov a spolupráce s akademickou komunitou, môžeme zlepšiť naše znalosti a postupy v oblasti trvalo udržateľného riadenia zdrojov, ako zdôraznil Dr. Dudić. Vo svetle zmien v sektore cestovného ruchu spôsobených pandémiou konferencia zdôraznila aj význam inovácií a moderných technológií. Účastníci boli povzbudení, aby prijali nové trendy a osvojili si inovatívne prístupy vo svojom podnikaní. Navrhované inovatívne funkcie zahŕňali online workshopy vedené na digitálnych platformách, ako sú Microsoft Teams, Zoom, Meet, ako aj živé stretnutia na populárnych platformách sociálnych médií, ako sú Instagram, Facebook a YouTube. Primárnym cieľom konferencie bolo iniciovať akademické a odborné diskusie na kľúčové témy súvisiace s trvalo udržateľným rozvojom, ekonomickým rastom a podporou zelenej ekonomiky. Zišli sa vážení vedci, výskumníci, predstavitelia medzinárodnej obchodnej komunity a tvorcovia politík, aby si vymenili poznatky, podelili sa o najlepšie postupy a preskúmali možnosti vytvorenia optimálneho prostredia, ktoré podporuje hospodársky rast a rozvoj. Konferencia „Trvalo udržateľný rozvoj: Prechod k zelenej ekonomike“ slúžila ako platforma pre plodné diskusie, výmenu poznatkov a spoluprácu medzi odborníkmi a zainteresovanými stranami. Podujatie úspešne posilnilo dialóg o trvalo udržateľnom rozvoji a podpore zelenej ekonomiky. Počas konferencie otvorili hlavné zasadnutia Dr. Dritan Abazović, predseda vlády Čiernej Hory, a Jakov Milatović, prezident Čiernej Hory.