Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Športový deň 2023 - vyhodnotenie

Dňa 24.11. sa uskutočnil Športový deň FM. Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme za účasť. Víťazom srdečne blahoželáme.


28. 11. 2023 10.14 hod.

Športové nadšenie sa minulý piatok šírilo Mlynskou dolinou v rámci Športového dňa FM UK usporiadaného fakultným klubom ŠK FAMA.

V rámci niekoľkých kategórii sa mohli zapojiť všetci študenti FM UK. Futsal, volejbal a súťaž o najsilnejšieho muža si našli svojich nadšencov spomedzi našich denných študentov, ale aj zahraničných študentov, ktorí u nás študujú v rámci Erasmus+ mobility.

"Je pre nás cťou organizovať takéto podujatia, ktoré podporujú zdravý životný štýl a aktívny pohyb. Vďaka našim kolegom a sponzorom sme mohli usporiadať takýto fantastický deň," povedala riaditeľka ŠK FAMA Mgr. Eleonóra Beňová.

Účastníci udalosti prejavili svoje nadšenie a radosť z aktívneho dňa plného pohybu a zábavy. Ich pozitívna odozva a záujem naznačujú túžbu po pravidelnej organizácii podobných udalostí, ktoré podporujú zdravie a pohyb v rámci komunity.

Športový deň zorganizovaný fakultným klubom ŠK FAMA bol skvelým príkladom jednoty a podpory fakultných podujatí, kde sa študenti, učitelia aj iní zamestnanci spoločne zapájali do športu a oslavovali zdravý životný štýl.

Všetkým srdečne gratulujeme a tešíme sa do budúcnosti na ich opätovnú participáciu na takomto evente.

Výsledky:
Futsal  - Muži:
1.    miesto: Fußballenthusiaten
2.    miesto: Barcelona na dôchodku
3.    miesto: Hercule – Erasmus

Volejbal – zmiešané tímy:
1.    miesto: Zúfalí študenti
2.    miesto: Učitelia
3.    miesto: Beer & pizza at field 1

Najsilnejší muž:
1.    miesto: Jogil Moreno
2.    miesto: Felix Couraud
3.    miesto: Terifaj Daniel

Ďakujeme za pomoc s organizovaním @Kočišová Lucia, @Černeková Erika, @Révayová Katarína, rektorát; kolegom z KTVŠ FMFI UK @Kuchár Tomáš a kol. za priestor a pomoc s rozhodcovstvom;

Ďakujeme sponzorom Harmony SHP Harmanec, a.s., JUST IT Solutions s.r.o., Fakulte managementu UK, Mondi SCP, a.s. za ceny; @Studeničová Andrea za občerstvenie.

Tešíme sa na vašu účasť aj na budúci rok.

ŠK FAMA