Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

SPOLUPRÁCA V OBLASTI STRATEGICKÉHO ROZVOJA, PROJEKTOV A INOVÁCIÍ & PODPIS MOU MEDZI FM UK & FPEDAS UNIZA

Rokovania boli zamerané na výmenu skúsenosti v oblasti strategického smerovania, inovácií, ale i domácich a zahraničných spoluprác oboch inštitúcií, či spolupráce s hospodárskou praxou.


10. 11. 2023 14.01 hod.

Návšteva na pôde Fakulty managementu, Univerzita Komenského v Bratislave (FM UK) z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline (FPEDAS UNIZA) v zastúpení pána dekana, prof. Ing. Miloša Poliaka, PhD. a Ing. Kristiána Čulíka z Katedry cestnej a mestskej dopravy, FPEDAS UNIZA na základe dlhoročnej spolupráce s pani prodekankou pre strategický rozvoj, projekty a inovácie, prof. Mgr. Dagmar Cagáňovou, PhD.

Rokovania boli zamerané na výmenu skúsenosti v oblasti strategického smerovania, inovácií, ale i domácich a zahraničných spoluprác oboch inštitúcií, či spolupráce s hospodárskou praxou.

Významnou súčasťou stretnutia bolo podpísanie Memoranda o spolupráci (MOU) dekanmi fakúlt, prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. a prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. a diskusia o najbližších spoločných aktivitách.

Za zmienku stojí i významný projekt FPEDAS UNIZA v oblasti patentovaného Predného brzdového svetla, ktorý bol i názorne predvedený pani prodekanke a v súčasnosti je testovaný v reálnej premávke na Slovensku. Na danom projekte participuje i externý doktorand FM UK.

Pokračovaním spolupráce a rokovaní je pozvanie zástupcov FM UK pánom dekanom prof. Ing. Milošom Poliakom, PhD. na FPEDAS UNIZA, kde bude predstavené novoprebudované Dopravné laboratórium.