Fakulta managementuUniverzity Komenského v Bratislave

Predstavujeme logo k 100. výročiu založenia UK

V októbri 2016 vyhlásila Univerzita Komenského v Bratislave súťaž pre všetkých študentov UK o vytvorenie loga k 100. výročiu založenia UK, ktoré si univerzita pripomenie v roku 2019. Súťaž, ktorá prebiehala od 1. októbra do 20. novembra 2016, bola určená pre všetkých študentov UK bez ohľadu na stupeň a formu štúdia, t. j. pre študentov bakalárskeho, magisterského, doktorského alebo doktorandského štúdia v dennej a externej forme štúdia.


Do súťaže sa zapojilo 239 študentov UK, ktorí predložili spolu 568 návrhov - mnohé vo viacerých farebných prevedeniach. Odborná komisia na čele s rektorom UK prof. RNDr. Karolom Mičietom, PhD., tak posudzovala viac ako 700 študentských prác. Víťazným logom sa stal návrh študenta Filozofickej fakulty UK Štefana Kuklu. "Logo dáva dôraz na ľahkú zapamätateľnosť a čitateľnosť. Spojenie tradícií a zároveň nových moderných postupov vyjadruje číslica 100 vytvorená v mierne futuristickom obale," uvádza autor víťazného návrhu v popise loga.

Víťaz získava finančnú odmenu vo výške 1000 eur. Každý študent UK, ktorý sa do súťaže zapojil, automaticky získal tričko, resp. polokošeľu s logom UK.

Cieľom súťaže bolo vytvoriť dlhodobo využiteľné logo k 100. výročiu UK, ktoré by odrážalo postavenie UK ako modernej a dynamickej inštitúcie s najdlhšou tradíciou vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Logo bude používané v rokoch 2017 – 2019 so zámerom prezentovať významné výročie založenia najväčšej a najstaršej slovenskej univerzity. Víťazné logo súťaže bude modifikované podľa požiadaviek zadávateľa.