Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Prednáška a odovzdávanie diplomov

Prednáška riaditeľa Centra pre Európske štúdiá Univerzity v Nancy, prof. Yvesa Petita a následné odovzdávanie diplomov študentom FM UK


28. 11. 2023 10.05 hod.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia
milé študentky, milí študenti,
 
radi by sme Vás informovali, že v stredu, 29. novembra 2023 o 16:00 hod. sa na Francúzskom inštitúte v Slovenskej republike (Sedlárska 358/7, 812 83 Bratislava) uskutoční slávnostné odovzdávanie diplomov študentom magisterského stupňa európskych štúdii.

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave už jedenásť rokov umožňuje svojim študentom získať magisterské štúdium na francúzskej univerzite ako doplnok k slovenskému magisterskému diplomu (slovenský magisterský diplom a zároveň magisterský diplom Lotrínskej Univerzity).  

Od začiatku tejto spolupráce získali naši študenti viac ako 100 vysokoškolských diplomov akreditovaných vo Francúzsku. Tento rok si diplomy z rúk veľvyslanca Francúzskej republiky v SR, zástupcov Lotrinskej univerzity a Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave prevezme desiatka študentov.  

Na slávnosti ste srdečne vítaní.

Pred podujatím, o 14:00 sa na rovnakom mieste uskutoční prednáška riaditeľa Centra pre Európske štúdiá Univerzity v Nancy, spolupracovníka Katedry medzinárodného manažmentu FM UK, prof. Yvesa Petita, vo francúzskom jazyku, na ktorej ste takisto srdečne vítaní.