Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultácia k prijímacím pohovorom na anglický program

REGISTRUJTE SA - Konzultácia k prijímacím pohovorom a k štúdiu v anglickom jazyku je bezplatná - REZERVUJ SI TERMÍN


29. 01. 2024 19.02 hod.

 

Obsah kurzu:

témy a náplň predmetov prijímacích pohovorov

Vedenie kurzu:

vyučujúci predmetov, ktorí budú vedieť zodpovedať otázky relevantné k prijímacím skúškam aj k predmetom študijných plánov viažucich sa na tieto predmety

Termín kurzu:
3 rozličné termíny na výber

v registračnom formulári - REGISTRÁCIA NUTNÁ

Priebeh kurzu:

online prostredníctvom aplikácie MS Teams (link na prihlásenie Vám bude zaslaný na Váš e-mail uvedený v registrácii 3 dni pred konaním pohovorov)

Registrácia na kurz:

Organizáciou kurzov pre študijný program manažment v anglickom jazyku je poverená koordinátorka Mgr. Lucia Kočišová
KONTAKT
studywithus@fm.uniba.sk, tel. č.: +421 2 9021 2067

Študijný program manažment v anglickom jazyku

Konzultácie k prijímacím pohovorom a k štúdiu v anglickom jazyku

1. termín: 5. februára 2024 (pondelok)

čas: od 16:00 do 17:00

2. termín: 26. februára 2024 (pondelok)

čas: od 16:00 do 17:00

3. termín: 11. marca 2024 (pondelok)

čas: od 16:00 do 17:00

Registrácia na konzultáciu k prijímacím pohovorom a k štúdiu na študijnom programe manažment v anglickom jazyku je povinná a je ju možné uskutočniť online.

Link na online registračný formulár: https://forms.office.com/e/9BgAc9P4pL

Konzultácia k prijímacím pohovorom a k štúdiu v anglickom jazyku je bezplatná.