Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

CyberSec Day 2023


05. 12. 2023 09.20 hod.

Dňa 28. novembra sa na FM UK konalo ďalšie zo série inšpiratívnych podujatí pre študentov, absolventov a verejnosť:  CybeSec Day 2023 - študenti v praxi s podtitulom „Kvalifikácia a úlohy manažérov informačnej a kybernetickej bezpečnosti“

Partnermi bolo KCCKB - Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti, spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. a spoločnosť Eset.

Mali sme česť privítať panel štyroch špecialistov v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti – Ivan Makatúra, Roman Václav, Miroslav Havelka a Július Selecký - ktorí zavítali medzi nás, aby preniesli svoje cenné znalosti a skúsenosti.

Ich prezentácie a zapojenie do panelovej diskusie nám priblížili súčasné trendy a požiadavky trhu práce, špecificky zamerané na to, čo sa očakáva od študentov a absolventov manažérskych smerov vo oblasti CyberSecurity.

Aj toto podujatie malo za úlohu smerovať študentov k tomu, aby sa stali lídrami budúcnosti.
Video z podujatia: https://www.youtube.com/watch?v=Rk9WAfmCmEY

Fotografie z podujatia