Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

CEEPUS hostia na FM

November 2023 na Fakulte managementu s kolegami z Czestochowa University of Technology, v rámci programu CEEPUS


10. 11. 2023 11.58 hod.

Tento týždeň hosťujeme na Fakulte managementu, Univerzita Komenského v Bratislave (FM UK) kolegov Dr. Piotr Borala a Dr. Andrzej Piotrowskiho z Czestochowa University of Technology, Department of Technology and Automation, Poľsko, v rámci programu CEEPUS, sieť RO-0013-2324. Ide o stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá, ktorý podporuje akademické mobility v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe, prispieva k európskej integrácii a zdôrazňuje regionálne špecifiká. Program umožňuje rozvíjať spoluprácu slovenských a zahraničných vysokých škôl pomocou vytvárania akademických sietí, v rámci ktorých sa uskutočňuje vedecko-výskumná spolupráca a realizujú sa mobility študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov.
Kolegov prijala na FM UK a zabezpečila bohatý program prof. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD., prodekanka pre strategický rozvoj, projekty a inovácie v spolupráci s Ing. Natáliou Horňákovou, PhD., lic. oec. publ. Zuzanou Mikulášovou, MBA, Mgr. Martinou Michalíkovou z Katedry marketingu a obchodu a Mgr. Erikou Černekovou zo Zahraničného oddelenia FM UK. V rámci programu sa kolegovia Piotr Boral a Andrzej Piotrowski zúčastnili seminára predmetu Komunikácia v manažmente a marketingu, ako aj odborného seminára “Študenti v praxi” – Agile Day 2023 na základe pozvania od doc. RNDr. Michala Greguša, PhD.