Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Social entrepreneurship - jarné workshopy vo Vedeckom parku UK

Dňa 16. apríla 2019 (utorok), Inkubátor Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave (VP UK), Ilkovičova 8, konferenčná miestnosť č. 187


Je vaším snom podnikať a ešte k tomu vymyslieť niečo skvelé, čo pomôže vašej komunite alebo okolitému životnému prostrediu? Pozývame vás do Inkubátora VP UK na jarné workshopy so zameraním na sociálne podnikanie.

Inkubátor VP UK v spolupráci s Mladiinfo Slovensko pripravil v letnom semestri sériu workshopov s cieľom pomôcť nasmerovať nápad k zrealizovateľnému spoločenskému podnikaniu.

Na workshop Impact Canvas - social entrepreneurship dňa 16. apríla 2019 o 16.00 hod. je potrebné sa zaregistrovať.

Navyše sa môžete po skončení workshopov zapojiť do súťaže Social Impact Award Slovakia a vyhrať zaujímavé ceny.