Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Slávnostná inaugurácia rektora UK a dekanov fakúlt UK

13. marca 2019 (streda), o 11.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave (UK), Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava


V stredu 13. marca 2019 sa o 11.00 hod. uskutoční v Aule UK slávnostná inaugurácia rektora UK prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD., a nových dekanov fakúlt.

Slávnostný inauguračný akt sa uskutoční na spoločnom verejnom zasadnutí Vedeckej rady UK a Akademického senátu Univerzity Komenského, vedeckých rád a akademických senátov jej fakúlt.

Udalosť na Facebooku.