Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Rektorské voľno pre denných študentov UK

piatok 2. novembra 2018


Rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., udeľuje v súvislosti so Sviatkom všetkých svätých rektorské voľno pre denných študentov UK na piatok 2. novembra 2018.