Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Erasmus pre mladých podnikateľov

Vymeňte si vedomosti a nápady so skúseným podnikateľom v zahraničí na platenej, až 6-mesačnej stáži.


22. 02. 2019 10.00 hod.

Ste začínajúci podnikateľ, zbierate nové skúsenosti a radi by ste sa učili od iných skúsenejších podnikateľov ako založiť a úspešne prevádzkovať malý podnik v Európe?
Alebo ste už skúsený podnikateľ, ochotný podeliť sa o svoje skúsenosti, hľadáte nové inšpirácie z iných krajín a plánujete rozšíriť svoje podnikanie do zahraničia?
Ak ste si odpovedali áno, potom by program Erasmus pre mladých podnikateľov mohol byť pre vás tou správnou voľbou.

Erasmus pre mladých podnikateľov je európsky výmenný program pomáhajúci začínajúcim podnikateľom získať skúsenosti a zručnosti prospešné pre úspešný štart alebo rozvoj svojho podnikania v Európe. Začínajúci podnikatelia si vymieňajú skúsenosti a obchodné nápady so skúsenými podnikateľmi v inej krajine zapojenej do programu, s ktorými spolupracujú od 1 do 6 mesiacov. Zahraničný pobyt u skúseného podnikateľa v inej krajine je čiastočne financovaný Európskou komisiou.

Program podporuje účasť obidvoch skupín podnikateľov:

Začínajúci podnikatelia

  • ak ste začali podnikať v priebehu posledných 3 rokov
  • ak ste pevne rozhodnutý začať podnikať na základe životaschopného podnikateľského plánu
  • ak ste pripravený prispieť k rozvoju podnikania podnikateľa-hostiteľa, poskytnúť mu vaše zručnosti a skúsenosti
  • ak ste pripravený podľa potreby doplniť finančný príspevok programu, aby sa pokryli vaše náklady na zahraničnú stáž

Skúsení podnikatelia

  • podnikáte viac ako 3 roky
  • ste majiteľ alebo manažér malého alebo stredne veľkého podniku alebo ste osoba priamo zapojená do podnikania v MSP na úrovni predstavenstva podniku
  • ste ochotný podeliť sa so svojimi skúsenosťami so začínajúcim podnikateľom

Viac informácií o programe