Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Dekanské voľno 29. a 31. 10. 2018


18. 10. 2018 13.32 hod.

Vážení študenti,

oznamujeme Vám, že pán dekan prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. udeľuje dekanské voľno študentom denného štúdia na 29. 10. 2018 pondelok a 31. 10. 2018 stredu.

 

<output>

Vážení študenti,

oznamujeme Vám, že pán dekan prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. udeľuje dekanské voľno študentom denného štúdia na 29. 10. 2018 pondelok a 31. 10. 2018 stredu.

</output>