Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

UK na Profesia days 2019

6. - 7. marca 2019 (streda - štvrtok), 10.00 - 19.00 hod., INCHEBA EXPO BRATISLAVA, Viedenská cesta 3409, 851 01, Bratislava-Petržalka


V dňoch 6. až 7. marca vás pozývame do INCHEBA EXPO BRATISLAVA na 10. ročník podujatia Profesia days. Čaká na vás ponuka pracovných pozícií aj pre študentov, inšpiratívne prednášky úspešných osobností, modelové pohovory, FUN zóna s "vychytávkami" či ponuka testovania - jazykového či osobnostného.

Medzi vystavovateľmi nechýba Fakulta managementu UK (FM UK), Fakulta telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ UK) a Centrum ďalšieho vzdelávania UK (CĎV UK).

FM UK bude na "festivale príležitostí" prezentovať externú formu štúdia najmä pre pracujúcich ľudí, ktorí majú záujem o zvýšenie svojej kvalifikácie pre osobnostný rast, kariérny postup či lepšie uplatnenie na trhu práce.

FTVŠ UK sa spolupodieľa na tvorbe Ostrova zdravia. Počas dvoch dní budú formou prednášok a workshopov vzdelávať a informovať účastníkov veľtrhu o tom, ako byť fit nielen v práci, ale aj bežnom živote. Pripravené sú i zaujímavé prednášky na témy týkajúce sa (ne)sledovania pôvodu kalórií, (ne)športovania a vplyvu na naše zdravie či schopností istých jedincov konzumovať chlieb každý deň a byť stále chudý.

CĎV UK bude prezentovať vzdelávacie programy určené širokej verejnosti, inštitúciám, podnikateľským subjektom aj jednotlivcom, ktorí si chcú zvýšiť kompetencie a rozvíjať zručnosti v oblasti profesijného a osobnostného rastu. Cieľové skupiny klientov majú možnosť výberu z ponuky vzdelávaní z oblasti ekonomiky, manažmentu, personalistiky, marketingu, mediácie, práva, osobnostného rozvoja, cudzích jazykov a slovenského jazyka pre cudzincov. Stáníok je tiež zameraný na propagáciu kongresového strediska v Modre-Harmónii.

Určite sa v stánkoch UK či na prednáškach zastavte. Vstup na podujatie je voľný!