Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Vedecký veľtrh 2016

Dňa 14. septembra 2016 (streda), 8.30 - 17.30 hod. sa na námestí Eurovea, Bratislava uskutoční prvý ročník Vedeckého veľtrhu spoluorganizovaného FMFI UK.


Veda nás baví, n. o., v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pozýva na prvý ročník Vedeckého veľtrhu na námestí nákupného centra Eurovea v Bratislave - v stredu 14. septembra 2016.

Zaujímavý program na veľtrhu si pripravili aj fakulty Univerzity Komenského.

Srdečne vás pozývame!

Organizátori veľtrhu si stanovili za cieľ hravou formou priblížiť vedu hlavne žiakom základných a stredných škôl, ale i zvedavým dospelým. Vysoké a stredné odborné školy, priemyselné školy, vedecké ústavy, záujmové organizácie a subjekty komerčnej sféry, ktoré sa na veľtrhu zúčastnia, vám vo svojich stánkoch dokážu, že veda je všade okolo nás v každodennom živote. Deti si budú môcť formou interaktívnych experimentov overiť mnohé skutočnosti a javy. Vysoké a stredné odborné školy budú mať zase príležitosť predstaviť šikovných študentov a predviesť ich vynálezy, ktorými neraz získali rôzne ocenenia doma i v zahraničí. Malí návštevníci si budú môcť overiť svoje schopnosti a znalosti v rozmanitých súťažných kvízoch.

Bližšie informácie: Vedecký veľtrh 2016