Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského má štyroch nových profesorov

Dňa 10. decembra 2019 prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová formálne vymenovala 26 nových vysokoškolských profesorov. Medzi nimi sú aj štyria zástupcovia z Univerzity Komenského.


Novovymenovaným profesorom odovzdal vymenúvacie dekréty na základe poverenia prezidentky SR vedúci Kancelárie prezidenta SR Štefan Rozkopál. 

Novovymenovaní profesori UK:

prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc., odbor slovanské jazyky a literatúry, Filozofická fakulta UK

prof. Mgr. Anna Lašáková, PhD., odbor manažment, Fakulta managementu UK

prof. JUDr. Sergej Romža, PhD., odbor trestné právo, Právnická fakulta UK

prof. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD., odbor správne právo, Právnická fakulta UK

Kompletný zoznam vymenovaných profesorov je k dispozícii na: www.prezident.sk.