Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského má deväť nových profesorov

Dňa 11. júna 2019 prezident Slovenskej republiky (SR) Andrej Kiska vymenoval dovedna 37 nových profesorov. Medzi nimi sú aj deviati zástupcovia z Univerzity Komenského v Bratislave (UK).


Prezident SR A. Kiska vidí najväčší prínos profesorov v ich zapájaní do verejných diskusií, čo môže pozitívne prispieť k dnes už takej potrebnej reforme školstva.

Zoznam novovymenovaných profesorov Univerzity Komenského v Bratislave:

doc. RNDr. Ján Buček, CSc., odbor humánna geografia, Prírodovedecká fakulta UK

doc. Dipl. Ing. Natalia Kryvinska, Dr. techn., odbor manažment, Fakulta managementu UK

doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD., odbor biológia, Jesseniova lekárska fakulta UK

doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD., odbor odborová didaktika, Pedagogická fakulta UK

doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD., odbor teória a dejiny štátu a práva, Právnická fakulta UK

doc. RNDr. Roman Pašteka, PhD., odbor aplikovaná geofyzika, Prírodovedecká fakulta UK

doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD., odbor trestné právo, Právnická fakulta UK

doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD., odbor medzinárodné právo, Právnická fakulta UK

doc. PaedDr. Katarína Žilková, PhD., odbor predškolská a elementárna pedagogika, Pedagogická fakulta UK