Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Nematuruješ? Zaži deň v koži vysokoškoláka

Pozývame vás na podujatie Zaži deň v koži vysokoškoláka, ktoré sa koná 20. mája a 28. mája 2019 v Aule UK a Auditoriu maximum UK na Šafárikovom námestí 6


07. 05. 2019 15.35 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Aj v tomto roku myslíme na stredoškoláčky a stredoškolákov, ktorých maturitný ročník ešte len čaká. Počas maturitných týždňov sme pripravili podujatie Zaži deň v koži vysokoškoláka – sériu krátkych pútavých prednášok našich kolegýň a kolegov z fakúlt. Mladí ľudia tak majú možnosť vyskúšať si, ako chutí vysokoškolské štúdium, stretnúť naše vedkyne a vedcov, a tiež počuť a vidieť, ako veda ovplyvňuje každý náš deň.

Pogram

28.máj 2019, Aula Univerzity Komenského (1. poschodie)

8.45-9.10 hod.: Ako sa meria úspech?
Mgr. Jana Fratričová, PhD.

Úspech je v našich životoch dôležitý. Máme byť úspešní v škole, v športe, v podnikaní, v kariére...v živote. Dá sa však úspech objektívne merať?
A čo vlastne potrebujeme na to, aby sme boli úspešní?

9.20-9.45 hod.: Kyberpriestor a "kyberkomunikácia": prednosti a riziká.
Prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, PhD.

On-line priestor ako nová platforma sociálnej komunikácie a sociálnych vzťahov. Pozitíva a negatíva tohto novodobého modelu interakcie medzi ľuďmi. Riziká a ohrozenia najmä vo vzťahu k mladým ľuďom.

9.55-10.20 hod.: Vznik Univerzity Komenského a Filozofickej fakulty.
Mgr. Janka Medveďová, PhD.

Vznik ČSR v 1918 mal pre rozvoj slovenského školstva mimoriadny význam. Filozofická fakulta vznikla s cieľom vychovať a pripraviť generáciu slovenských učiteľov, vedcov a žurnalistov, ktorých bol do vzniku medzivojnovej republiky nedostatok. Prednáška má stručne predstaviť najvýznamnejšie momenty vzniku Filozofickej fakulty.

10.30-10.55 hod.: Prečo sa stal osobný automobil pre nás taký dôležitý?
doc. Mgr. Marcel Horňák, PhD.

Je osobný automobil v súčasnosti luxusným doplnkom domácnosti alebo nevyhnutným členom rodiny? Nemení sa len náš životný štýl, mení sa celá naša spoločnosť, štruktúra ekonomiky a zamestnanosti, vyžaduje sa čoraz vyššia flexibilita a mobilita. Mení sa tiež nami obývaný priestor, čoraz viac cieľov v ňom je dostupných iba na štyroch kolesách nášho automobilu.

11.05-11.30 hod.: Podoby grafického média v súčasnosti.
Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

Prednáška sa venuje objasňovaniu pojmov a postupov, ktoré zaraďujeme do oblasti grafického média tak, ako sa vyvíjali v Európe a ako sú vnímané v súčasnosti.

11.40-12.10 hod.: Akusitka píšťal
doc. RNDr. František Kundracik, CSc.

Píšťaly sú typickými slovenskými ľudovými hudobnými nástrojmi. Na prednáške si vysvetlíme a prakticky ukážeme, ako fungujú rôzne typy píšťal.

Auditorium maximum (2. poschodie)

8.45-9.10 hod.: Prečo môžu byť lieky aj škodlivé?
prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.

Ľudia používajú lieky od nepamäti. Ako prvé lieky sa používali rastliny a prírodné molekuly sú stále vzorom aj pre väčšinu súčasných liekov. Liek je liekom iba vtedy, ak sa podá správnemu pacientovi v správnej dávke, a teda iba vtedy, ak ho vieme správne používať. Každý liek môže byť aj potenciálne rizikový, ale miera rizika liečby nikdy nemá prevýšiť riziká, ktoré by súviseli s neliečením choroby...

9.20-9.45 hod.: Desať krokov k lepším rozhodnutiam. 
Mgr. Lenka Valuš, PhD.

Naozaj platí, že čím viac možností na výber, tým lepšie? Prečo je dobré žiadať si veľa kritiky? Kedy počúvať srdce a kedy rozum? Ako nepodľahnúť marketingovým trikom? A vôbec, čo robiť a čomu sa vyvarovať, keď sa chce človek lepšie rozhodovať?

9.55-10.20 hod.: Aká je súčasná generácia Z: generáciou stratenou či generáciou budúcnosti?
doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD.

Prednáška je venovaná analýze súčasnej mladej generácie s dôrazom na aktuálne a kľúčové témy, či trendy,  ktoré daná generácia rieši.

10.30-10.55 hod.: Téma: Prečo "Ty podnikavec" nie je nadávka ale kompliment?
PhDr. Marian Holienka, PhD.

Čo to znamená podnikavosť a prečo je jednou z najdôležitejších charakteristík súčasnosti a najmä budúcnosti? Akí sú podnikaví ľudia? Ako možno svoju podnikavosť rozvíjať?

11.05-11.30 hod.: Čo majú spoločné simulanti, simulácie a medicína?
prof. MUDr. Jana Plevková, PhD.

Hrdinovia obľúbených počítačových hier majú spravidla viac „životov“. Ak sa niečo nepodarí na prvýkrát, možno sa podarí na druhý, či tretí. Ľudský život je však len „jeden“. Ako sa dá človek zachrániť, vyliečiť, zmierniť jeho nepohodlie, to je možné sa naučiť pomocou simulátorov a simulácií v špeciálnych výučbových centrách na JLF UK v Martine. Prednáška predstavuje najmodernejšie formy medicínskeho vzdelávania.

11.40-12.10 hod.: Stroje sa učia hlboko
RNDr. Andrej Lúčny, PhD.

Hlboké učenie (Deep Learning) vládne umelej inteligencii od roku 2012, presadilo sa teda pomerne nedávno. Dajú sa pomocou neho urobiť stroje, ktoré rozlíšia mačku od psa, nájdu na obrázku snehuliaka či nafarbia čiernobiely film na farebný. Čo viedlo k objaveniu tejto techniky a prečo vlastne funguje lepšie než iné metódy?

Tešíme sa vás!

Sledujte náš Facebook