Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Nematuruješ? Zaži deň v koži vysokoškoláka

Pozývame vás na podujatie Zaži deň v koži vysokoškoláka, ktoré sa koná 20. mája a 28. mája 2019 v Aule UK a Auditoriu maximum UK na Šafárikovom námestí 6.


07. 05. 2019 11.17 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Aj v tomto roku myslíme na stredoškoláčky a stredoškolákov, ktorých maturitný ročník ešte len čaká. Počas maturitných týždňov sme pripravili podujatie Zaži deň v koži vysokoškoláka – sériu krátkych pútavých prednášok našich kolegýň a kolegov z fakúlt. Mladí ľudia tak majú možnosť vyskúšať si, ako chutí vysokoškolské štúdium, stretnúť naše vedkyne a vedcov, a tiež počuť a vidieť, ako veda ovplyvňuje každý náš deň.

Pogram

20. máj 2019, Aula Univerzity Komenského (1. poschodie)

8.45-9.10 hod.: Prečo Gréci túžili po blaženosti?
Doc. PhDr. Andrej Kalaš, PhD.

Prednáška ponúka stručný historický prehľad názorov gréckych mysliteľov o blaženosti a potrebe celoživotnej snahy človeka o jej dosiahnutie.

9.20-9.45 hod.: Dobrý učiteľ/učiteľka je naša budúcnosť.
PhDr. Silvia Ťupeková Dončevová, PhD

Interaktívna téma, ktorá hľadá odpovede na otázky aktuálnych kompetencií, motivácií a ohodnotenia práce učiteľa/učiteľky vo vzťahu k žiakom, rodičom a verejnosti

9.55-10.20 hod.: Orientálni kresťania v islamských krajinách.
Mgr. Maroš Nicák Dr. theol.

Prednáška objasní zaužívanú terminológiu (sýrski, aramejskí, asýrski, chaldejskí kresťania..) v oblasti výskumu orientálnych cirkevných dejín. Predstaví špecifiká jednotlivých orientálnych cirkví v dejinnom a aktuálnom kontexte majoritnej islamskej spoločnosti.

10.30-10.55 hod.:  Hľadá sa dobrý človek!
prof. PhDr. Michal Chabada, PhD.

O tom, či je človek dobrý, rozhoduje charakter - úmysly a vôľa. Charakter sa týka  vzťahov k sebe samému, k druhým ľuďom a okoliu. Spolu sa zamyslíme, aké kritériá charakteru sú dôležité na to, aby sme zistili, či je niekto dobrým človekom.

11.05-11.30 hod.: Čo majú spoločné simulanti, simulácie a medicína?
prof. MUDr. Jana Plevková, PhD.

Hrdinovia obľúbených počítačových hier majú spravidla viac „životov“. Ak sa niečo nepodarí na prvý krát, možno sa podarí na druhý, či tretí. Ľudský život je však len „jeden“. Ako sa dá človek zachrániť, vyliečiť, zmierniť jeho nepohodlie, to je možné sa naučiť pomocou simulátorov a simulácií v špeciálnych výučbových centrách na JLF UK v Martine. Prednáška predstavuje najmodernejšie formy medicínskeho vzdelávania.

11.40–12.10 hod.: Načo bol Ptolemaiovi zlatý rez?
doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc.

O zlatom reze počul už hádam každý – a spravidla ho spája s architektúrou, umením a estetickými pocitmi. Ptolemaiovo použitie zlatého rezu je trochu iné.

Auditorium maximum (2. poschodie)

8.45-9.10 hod.: Mimozemšťania na Slovensku?
RNDr. Michaela Dörnhöferová PhD.

S deformáciami lebiek, ktoré majú podivný pretiahnutý tvar, sa stretávame po celom svete už tisíce rokov. Takéto lebky boli objavené aj na našom území. Akým spôsobom boli modifikované? Sú deformované lebky mimozemským ideálom krásy? Podarí sa nám niekedy toto tajomstvo rozlúštiť?

9.20-9.45 hod.: Čo o mne Facebook vie?
JUDr. Matúš Mesarčík

Prednáška stručne načrtne právne vzťahy vznikajúce medzi bežným užívateľom a sociálnou sieťou Facebook. Osobitná pozornosť bude zameraná na ochranu súkromia a právne možnosti ochrany užívateľov.

9.55-10.20 hod.: Čo by sa konšpirátori mohli naučiť od vedcov (a naopak).
Mgr. Andrea Hrčková, PhD.

(Informační) vedci bežne vyhodnocujú množstvo zdrojov a vytvorili si pri tom určité zvyky. Iba na tejto prednáške vám niekoľko z nich ukážeme. Pozor, tieto tipy sa môžu zísť aj šíriteľom fake news a konšpirácií!

10.30-10.55 hod.: Prečo môžu byť lieky aj škodlivé?
prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.

Ľudia používajú lieky od nepamäti. Ako prvé lieky sa používali rastliny a prírodné molekuly sú stále vzorom aj pre väčšinu súčasných liekov. Liek je liekom iba vtedy, ak sa podá správnemu pacientovi v správnej dávke, a teda iba vtedy, ak ho vieme správne používať. Každý liek môže byť aj potenciálne rizikový, ale miera rizika liečby nikdy nemá prevýšiť riziká, ktoré by súviseli s neliečením choroby...

11.05-11.30 hod.: Extatické a bolestivé rituály.
Mgr. Andrej Mentel, PhD.

V mnohých náboženstvách všade na svete nájdeme rituály, ktoré vyzerajú veľmi čudne: ľudia pri nich kráčajú po žeravých uhlíkoch, prepichujú si rôzne časti tela ihlicami, bičujú sa, apod. Niekedy to robia len v úzkom kruhu „zasvätencov“, inokedy je to súčasťou veľkých slávností. Nás však zaujíma základná otázka: prečo to ľudia robia?

11.40-12.10 hod.: Kozmický odpad
Mgr. Jiří Šilha, PhD.

Kozmický odpad je globálnym problémom ktorý sa týka všetkých. Odpad aktívne ohrozuje súčasné vesmírne misie s ľudskými posádkami ako aj družice a satelity, ktoré sú súčasťou telekomunikačnej infraštruktúry, vedeckých pozorovaní a vojenských aplikácií. V prípade prieniku kozmického odpadu atmosférou Zeme a jeho dopadu na povrch, hrozí kontaminácia zasiahnutej oblasti ako aj ublíženie na zdraví ľudí.

Tešíme sa vás!

Sledujte náš Facebook