Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Slávnostné udeľovanie Grantov UK mladým vedcom a učiteľom

9. mája 2016 (pondelok) o 14.00 hod., Aula Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie


V pondelok 9. mája 2016 sa o 14.00 hod. uskutoční v Aule UK slávnostné udeľovanie Grantov Univerzity Komenského v Bratislave určených na podporu vedeckých, pedagogických a umeleckých projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a interných doktorandov UK.

V 20. ročníku Grantov UK podporí univerzita 288 projektov v celkovej sume 273 760 EUR.

Zoznam pridelených Grantov UK 2016


Srdečne vás pozývame!