Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Diskusia: Možnosti výmenných pobytov pre študentov so špecifickými potrebami

Zmena termínu - stretnutie sa uskutoční 22. novembra 2016!


UPOZORNENIE - diskusné stretnutie sa presúva na 22. novembra 2016!

***

Pozývame vás na diskusné stretnutie na tému Možnosti výmenných pobytov pre študentov so špecifickými potrebami, ktoré sa uskutoční v pondelok 17. októbra 2016 o 18.00 hod. v posluchárni C Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.

Každoročne tisíce študentov vysokých škôl absolvujú študijný pobyt alebo stáž na zahraničnej univerzite alebo inštitúcii. Pre niektorých je to prvé nesmelé vykročenie do sveta, pre iných – svetobežníkov, ktorým sa mobilita stala životným štýlom, príležitosť obohatiť sa o nové skúsenosti a priateľstvá.

Medzinárodné mobilitné programy sú určené všetkým študentom a je potešiteľné, že sa do nich zapájajú aj študenti so zdravotným postihnutím, hoci v porovnaní s bežnými študentmi ich počet je stále veľmi nízky. Najmä program ERASMUS+ vytvára takýmto študentom lepšie podmienky tým, že im ponúka dodatočný špeciálny grant na krytie zvýšených nákladov. Tým sa vyhliadky na ich úspešný pobyt zvyšujú. Na diskusnom stretnutí sa zúčastnia aj študenti so zdravotným postihnutím, ktorí už Erasmus pobyt absolvovali.

Organizátor:
Erasmus Student Network Slovakia
v spolupráci s Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami Univerzity Komenského

Organizačné pokyny:
Odporúčaný vstup na FMFI UK cez hornú vrátnicu - matematický pavilón. Prístup do budovy je bezbariérový. Na stretnutí bude zabezpečené tlmočenie pre nepočujúcich. Záujemcov prosíme vopred potvrdiť svoju účasť na adresu:
exchangeabilityesn.sk alebo elena.mendelovarec.uniba.sk.

 

POZVÁNKA (pdf súbor)