Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Kampaň #EUInvestInKnowledge

UK sa pripája ku kampani #EUInvestInKnowledge. V rámci tejto kampane pätnásť združení európskych univerzít spoločne vyzýva politikov, aby investovali do výskumu, inovácií a vzdelávania s cieľom zabezpečiť dlhodobú a udržateľnú obnovu ekonomiky.


Spoločné vyhlásenie 15 združení zastupujúcich viac ako 800 univerzít pripomína, že na zvládnutie aktuálnej krízy vyvolanej ochorením Covid-19 potrebuje Európa silnú základňu poznatkov a spôsobilostí. To však nie je možné dosiahnuť bez investícií do výskumu, inovácií a vzdelávania. Vyhlásenie uvádza, že aktuálna výzva v rámci programu Horizont Europe nedosahuje sumu 120 miliárd eur, ktoré Európsky parlament aj univerzity považovali za nevyhnutné už pred krízou. Zároveň pripomína, že škrty v zásadných nástrojoch ako sú akcie Marie Skłodowska-Curie, granty Európskej rady pre výskum (European Research Council, ERC) či program Erasmus+ by tieto snahy mohli ešte viac brzdiť.

#EUInvestInKnowledge

Celé znenie vyhlásenia