Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

SamoUK: Na prázdniny si musíte ešte počkať

Prerušenie prezenčnej výučby na dva týždne. Možno niektorých potešila predstava, že sa nebudú musieť ponáhľať na prednášku preplnenou „39-tkou“. Niektoré médiá nesprávne označili toto prerušenie za prázdniny. Opak je však pravdou. Hoci sa prednáškové siene vyprázdnili, učitelia nenechali nič na náhodu a potrebné informácie študentom odovzdávajú iným, zaujímavým spôsobom


Na Lekárskej fakulte UK sa budúci lekári vzdelávajú aj prostredníctvom webinárov. To znamená, že prostredníctvom online prenosu prebieha výučba na diaľku. Keďže študenti momentálne nemôžu chodiť ani na stáže, prebiehajú online prenosy z operácií a tiež videohovory cez balík Office 365, ktorý má k dispozícii každý študent.

Pedagógovia z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK zasa vymysleli pre študentov psychológie zaujímavú úlohu, v ktorej budú najbližšie dva týždne sledovať rôzne články o zdraví v časopisoch, novinách či médiách, z ktorých potom vyberú 3 nedôveryhodné správy. Na príkladoch týchto správ ukážu, prečo sú práve tieto správy nedôveryhodné a aký majú dopad na človeka.

V študijnom programe Aplikovanej ekonómie na FSEV UK vyučujúci využívajú napríklad Moodle (softvérový balík pre tvorbu výučbových systémov a elektronických kurzov na internete) a tiež poskytujú študentom výučbu aj formu skype hovoru.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK nie je v otázke „alternatívneho“ vedenia prednášok žiadny nováčik. So svojimi prednáškami dostupnými na youtube je dokonca známa aj mimo študentských kruhov. A príklad by si z nich mohol vziať nejeden začínajúci influencer.

Vyučujúci aj študenti sa s dočasným zrušením prezenčnej formy výučby snažia vysporiadať čo najefektívnejšie. A vyzerá to tak, že spoločnými silami to určite zvládneme.

Usmernenia pre študentov a zamestnancov počas prezenčnej výučby

<output>Usmernenia pre študentov a zamestnancov počas prerušenia prezenčnej výučby 9. – 21. 3.</output>

<output>Usmernenia pre študentov a zamestnancov počas prerušenia prezenčnej výučby 9. – 21. 3.</output>

<output>zamestnancov počas prerušenia prezenčnej výučby 9. – 21. 3.</output>

<output>zamestnancov počas prerušenia prezenčnej výučby 9. – 21. 3.</output>