Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Pred začiatkom letného semestra UK privítala nových zahraničných študentov

Dňa 10. februára 2020 sa v Rektorskej sieni UK uskutočnila slávnostná imatrikulácia zahraničných študentov.


Imatrikuláciu zahraničných študentov otvoril príhovorom prorektor UK pre medzinárodné vzťahy Jozef Tancer, ktorý srdečne privítal všetkých zahraničných študentov na našej univerzitnej pôde.

Po príhovore prorektora nasledovala prezentácia o Univerzite Komenského, univerzitnej knižnici či kurze slovenského jazyka, ktorý pre zahraničných študentov pripravila UK v spolupráci so Studia Academica Slovaca. Slovensko, naše zvyky a tradície predstavila študentom počas prezentácie „The unwritten rules“ Helena Tužinská z Filozofickej fakulty UK.

Študenti z organizácie Erasmus Student Network (ESN) prezradili, aké podujatia pre zahraničných študentov organizujú, čo všetko ich počas Erasmus+ pobytu čaká, alebo koho kontaktovať, ak potrebujú pomôcť. ESN pre študentov pripravila bohatý program, môžu sa tešiť na „guided tour“, plavbu loďou či spoločnú večeru.

V letnom semestri akademického roka 2019/2020 prišlo v rámci programu Erasmus+ na Univerzitu Komenského študovať 84 študentov. Najväčšie zastúpenie má Francúzsko, z ktorého k nám pricestovalo 22 študentov, nasleduje Taliansko s 13 študentmi a 11 študentov k nám prišlo študovať z Turecka.