Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Miloš Mrva z FM UK: O podnikaní netreba len teoretizovať

Za každým podnikateľským úspechom sú zvyčajne dve strany. „Na jednej strane stoja tí, čo to vymyslia a zrealizujú – technici. Na druhej tí, čo to vedia predať a riadiť bežné fungovanie – manažéri,“ hovorí Miloš Mrva z Fakulty managementu Univerzity Komenského (FM UK), ktorý tieto dva svety prepojil. O tom, prečo a ako prišlo k spojeniu budúcich manažérov z UK a startupistov z Univerzitného technologického inkubátora STU InQb, sa dočítate v nasledovných riadkoch.


Kedy a prečo celý projekt vznikol?

Nápad vznikol asi pred tromi rokmi. Otvárali sme novú špecializáciu – podnikanie – pre študentov tretieho ročníka bakalárskeho stupňa štúdia. Naším cieľom bolo vytvoriť rovnováhu medzi teoretickou a praktickou výučbou na fakulte. O podnikaní netreba len teoretizovať, ale čo najlepšie ho spoznať v reálnej praxi. Preto sme si v rámci predmetu podpora rozvoja podnikania, ktorý mám na starosti, povedali, že najlepšie bude, keď zapojíme študentov do praktických projektov v začínajúcich startupoch a malých firmách. Vďaka tomu zistia, čo podnikatelia riešia, akým výzvam čelia, a skúsia popremýšľať nad reálnymi riešeniami.

Ako takáto spolupráca vyzerá v praxi?

V prvom rade sa prihlásia firmy, ktoré majú záujem sa projektu zúčastniť, a sformulujú svoje zadania, ktoré následne, v prípade potreby, prispôsobíme možnostiam a schopnostiam študentov. V opačnom prípade by to mohlo byť kontraproduktívne. Tento rok sa zapojilo 8 firiem (startupov) a približne 60 študentov, ktorí boli rozdelení do 4-členných tímov. Na každú z firiem tak pripadali dva tímy, ktoré dostali špecifické zadania. Študenti následne zvážia, na ktorom z nich by chceli participovať, a prihlásia sa. Od toho momentu začínajú samostatne pracovať a komunikovať s firmou, posielajú počas semestra priebežné výstupy, až nakoniec spracujú finálny výstup. Ja riešim len prípadné komunikačné problémy a zastávam pozíciu koordinátora a mediátora.

Prečo ste si na tento projekt vybrali práve inkubátor STU?

Už v minulosti som s Univerzitným technologickým inkubátorom STU InQb spolupracoval. Keďže si myslím, že za každým podnikateľským úspechom sú zvyčajne dve strany: tí, čo to vymyslia a zrealizujú (technici), a tí, čo to vedia predať a riadiť bežné fungovanie (manažéri), preto aj spolupráca medzi STU a FM UK bola práve o prepojení týchto dvoch svetov. Mohli sa tak spojiť firmy, ktoré majú skvelé nápady na rôzne technologické produkty, služby a inovácie, ale aj začínajúci manažéri, ktorí disponujú vedomosťami z marketingu, financií, podnikania, predaja a rôznych iných oblastí manažmentu, ktoré môžu pomôcť zas v inom smere.

Neponúkli by rozbehnuté firmy študentom viac vedomostí?

Určite by participácia na projektoch existujúcich firiem priniesla nové možnosti, a vôbec sa tomu do budúcnosti nebránim. Výhodou tejto spolupráce bolo, že firmy sú ešte mladé a študenti boli viac zaangažovaní do "spolutvorenia" firemných rozvojových plánov, že tam bolo užšie prepojenie, než v prípade, keby pracovali s nejakou veľkou zabehnutou korporáciou.

Čomu všetkému sa v zadaniach študenti venujú?

Ide napríklad o analýzy trhu, spracovania prehľadov konkurencie, rôznych finančných analýz, marketingových návrhov alebo marketingových nástrojov, cenovej kalkulácie, prípadne aj legislatívnych otázok a podobne.

Máte aj konkrétny príklad z praxe, čo sa vašim študentom podarilo?

Jedna zo zapojených firiem – Expendables – chcela do svojho programu zaradiť aj crowdfundingovú kampaň a podporiť tak svoj produkt Papirus. Ide o produkt, ktorý využíva na zobrazovanie informácií elektronický papier, automaticky sa synchronizuje cez Wi-Fi a na jedno nabitie batérie vydrží viac ako rok. Je to taký ekologický, ale aj praktický ekvivalent papierových oznamov, rozvrhov a podobne. Študentský tím tak dostal zadanie, v ktorom mal zosumarizovať, čo treba na prípravu úspešnej kampane; vybrať platformu, kde by mohla mať kampaň najväčší úspech, a navrhnúť vhodnú a efektívnu prezentáciu produktu. Na konci pripravil prehľadný návod a návrh, ako pri kampani postupovať, ak bude chcieť získať prostriedky cez crowdfunding.

Naplnili sa podľa vás ciele tohto projektu?

Ambíciou predmetu bolo a je snaha vytvoriť priestor pre bližšiu spoluprácu technikov a manažérov, čo sa, myslím si, podarilo. Študenti sa vďaka tomu môžu realizovať v praktických projektoch, zlepšiť si komunikačné zručnosti a rozmýšľanie v súvislostiach. To je tiež vzácne a myslím si, že to oceňujú aj študenti. Keďže projekt beží už druhý rok, vidieť aj jeho ďalšie ovocie v podobe komerčnej spolupráce medzi študentmi a firmami, ktorá pokračuje po úspešnej spolupráci v rámci predmetu.