Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Slávnostné privítanie zahraničných študentov na UK

17. septembra 2018 (pondelok) o 10.00 hod., Aula Univerzity Komenského, Šafárikovo námestie 6, Bratislava


V pondelok 17. septembra 2018 o 10.00 hod. sa v Aule Univerzity Komenského v Bratislave uskutoční slávnostné privítanie zahraničných študentov, ktorí prichádzajú na univerzitu na zimný semester (alebo celý akademický rok) 2018/2019.

V rámci programu Erasmus+ k nám príde študovať 411 študentov, z toho 162 študentov na celý akademický rok, a cez bilaterálne dohody príde 12 študentov z Japonska, Taiwanu, Gruzínska a USA.

Zahraniční študenti pochádzajú celkovo z 33 krajín, pričom najviac študentov príde zo Španielska (119), Portugalska (68) a Talianska (54).

Spomedzi našich fakúlt si študenti zo zahraničia tentokrát najčastejšie vybrali Fakultu managementu UK (158), Lekársku fakultu UK (47) a Fakultu sociálnych a ekonomických vied UK (35).