Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuálne kontakty na pracovníkov

Ostávame v kontakte so študentami aj záujemcami o štúdium na uvedených telefónnych linkách a mailoch.


10. 03. 2020 10.54 hod.

FM UK na základe rozhodnutia UK uzavrela priestory fakulty v súvislosti s preventívnymi opatreniami proti koronavírusu COVID-19 a prerušila sa prezenčná výučba.


Kontakty na študijné oddelenie
denné/externé štúdium/doktorandské

Referentky študijného oddelenia sú naďalej k dispozícií na telefónnych číslach v úradných hodinách, rovnako prostredníctvom mailovej komunikácie.

bližšie informácie
Študijné oddelenie - kontakty + úradné hodiny

Oddelenie externého štúdia - kontakty + úradné hodiny

Referát doktorandského štúdia

Ostatní zamestnanci fakulty sú k dispozícií prostredníctvom mailovej komunikácie.

mailové adresy všetkých zamestnancov FM UK sú v tvare: meno.priezviskofm.uniba.sk

sú dostupné aj v zozname zamestnancov s možnosťou vyhľadať: https://www.fm.uniba.sk/o-fakulte/kontakt/

alebo tu: https://www.fm.uniba.sk/vyhladavanie/