Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Výskum FM UK: Ako zvládajú podnikatelia koronakrízu?

Podnikáte? Zaujíma nás, ako koronakríza poznačila osobnú pohodu podnikateľov a podnikateliek, a ako im pomôcť byť odolnejšími.


17. 07. 2020 10.41 hod.


Pomôžte, prosím, výskumníkom z Fakulty managementu UK nájsť odpovede na tieto otázky.

Zapojte sa, prosím, do medzinárodného prieskumu.

Link: https://kclbs.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3WqoYXQMYta1r25 

Viac informácií o projekte

Link: https://www.kcl.ac.uk/research/supporting-entrepreneurship-covid-19-pandemic-global-study-entrepreneurs-resilience-well-being

Ďakujeme

Za výskumný tím

doc. PhDr. Marian Holienka, PhD.