Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Výnimočné aktivity študentov a pedagogické osobnosti opäť získali ocenenie

Bratislava 18. novembra 2020: Tridsaťjeden študentov a tridsaťjeden učiteľov získalo tento rok ocenenie Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti medzinárodného dňa študentstva. Ani napriek epidemiologickým opatreniam nezabúda najväčšia slovenská univerzita na svoje výnimočné osobnosti. Slávnostné oceňovanie sa tento rok neuskutoční, pochvalu a poďakovanie za prácu v akademickom roku 2019/2020 si však študenti a pedagógovia odniesli tak ako po iné roky.


Akademickú pochvalu rektora UK získal napríklad medik Ján Chvála za aktivity zamerané na aktívnu pomoc v boji s COVID-19. Už počas prvej vlny odoberal vzorky potenciálnym pacientom v tzv. filtroch, v súčasnosti pomáha pri koordinácii medikov v call centre Národného centra zdravotníckych informácií.

Študent manažmentu Matúš Kovár sa počas prvej vlny pandémie angažoval v 3D dizajne a tlači ochranných štítov pre zdravotnícky personál. Túto oblasť priblížil aj študentom priemyselnej školy elektrotechnickej, za čo mu tento rok patrí aj ocenenie univerzity.

Kybernetickú kriminalitu z právneho hľadiska rieši ocenená doktorandka práva Petra Dražová. Poznatky z výskumu tejto problematiky spracúva do učebnice Právo informačných a komunikačných technológií.

Na zozname ocenených je aj Sára Šimková, študentka evanjelickej teológie, ktorá sa venuje prekladu Biblie do posunkového jazyka pre nepočujúcich. Angažuje sa v príprave študentov evanjelického lýcea či v pomoci ľuďom v núdzi.

Reprezentant Slovenska v karate Julián Enrik Smoliga je nositeľom medailí z majstrovstiev Európy, svetového pohára v Japonsku a Akademických majstrovstiev Európy EUSA. Je držiteľom ocenení ministerstva školstva, Slovenského zväzu karate a Národného športového centra. Teraz si pripíše aj pochvalu rektora UK.

Univerzita ocenila aj ďalších študentov za mimoriadne študijné výsledky, vedeckú činnosť, pôsobenie v orgánoch akademickej samosprávy či v študentských spolkoch, ako aj za pomoc pri organizovaní či hodnotení dištančnej výučby, organizovanie aktivít pre študentov alebo pozitívnu reprezentáciu na rôznych súťažiach.

„Pre spoločenský rozvoj sú mimoriadne dôležité aktivity jednotlivcov a ich prínos pre komunitu. Osobnosti spomedzi študentov, ale i pedagógov, ktoré sa často vo svojom voľnom čase angažujú v záujme iných, si zasluhujú našu pozornosť a úctu. Teší ma, že mám možnosť ich oceniť pri príležitosti medzinárodného dňa študentstva," povedal rektor UK Marek Števček. 

Výnimoční pedagógovia, ktorí sa zaslúžili o vedecké, umelecké či odborné úspechy svojich študentov, získajú od rektora UK ďakovný list. Medzi ocenenými sú napríklad epidemiologička docentka Alexandra Bražinová, ústavný právnik doktor Vincent Bujňák, historik profesor Roman Holec, bratia Daniel a Samuel Furkovci, ktorí vyvinuli pľúcny ventilátor Q-vent, či molekulárny genetik doktor Tomáš Szemes a ďalší. Obe ocenenia sú spojené s finančnou odmenou.

Úplný zoznam ocenených študentov a pedagógov

Úplný zoznam ocenených študentov a pedagógov (PDF dokument)