Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Štyria noví profesori

Bratislava 18. novembra 2020: Prezidentka SR Zuzana Čaputová dnes vymenovala 27 nových profesoriek a profesorov, štyria z nich sú z Univerzity Komenského.


Titul profesor získali títo odborníci z UK:

  • prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD., manažment, Fakulta managementu UK 
  • prof. Mgr. Martin Muránsky, PhD., systematická filozofia, Pedagogická fakulta UK 
  • prof. Mgr. Anton Heretik, PhD., psychológia, Filozofická fakulta UK 
  • prof. RNDr. Branislav Bleha, PhD., humánna geografia, Prírodovedecká fakulta UK

Prezidentka SR v príhovore zdôraznila, že vzdelanie zaväzuje a titul profesora zaväzuje ešte viac. „V tejto súvislosti a vzhľadom na dobu, ktorú žijeme, ma znepokojuje fakt, že okrem pandémie sa musíme čo najskôr vysporiadať aj s infodémiou. Patologickému šíreniu konšpirácií totiž podliehajú aj ľudia s akademickým vzdelaním, napríklad učitelia. Preto je dôležité, aby ste v ešte väčšej miere ako doteraz viedli svojich študentov k tomu, aby mysleli kriticky, aby mysleli samostatne. Pre budúcnosť našej krajiny to má kľúčový význam. Veď kde inde by sa mali mladí ľudia učiť a naučiť kritickému mysleniu, ak nie na našich univerzitách a vysokých školách?" povedala.

Upozornila aj na odliv mozgov zo Slovenska. Prihovorila sa za to, aby sa aj prostredie všetkých univerzít a vysokých škôl stalo miestom, kde vyučujúci a študenti vedú spolu dialóg a pestujú atmosféru akademickej prajnosti. Atmosféru, ktorá pomôže tomu, aby školy opúšťali vynikajúco pripravení absolventi, ktorí sa budú môcť skvele uplatniť v praxi.