Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Štipendiá DAAD do Nemecka na ak. rok 2020/2021

Výzva na podávanie žiadostí o štipendiá DAAD do Nemecka na študijné, výskumné, umelecké pobyty a jazykové kurzy v akademickom roku 2021/2022


09. 09. 2020 18.50 hod.

Prehľad štipendií a grantov DAAD do Nemecka na akademický rok 2021/2022

Bližšie informácie o štipendiách sú na www.granty.saia.sk (vyhľadať ponuku DAAD) alebo na www.funding-guide.de.