Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Fakulta managementu UK študentom ponúka možnosť získať globálny profesijný certifikát CMA


05. 09. 2020 15.00 hod.

 

Za certifikátom CMA (Certified Management Accountant – certifikát pre účtovníkov a finančných profesionálov) stojí globálna organizácia IMA (Institute of Managerial Accountants – Organizácia manažérskych účtovníkov), ktorá sa zaviazala pomáhať viac ako 140 000 členom po celom svete posilňovať si zručnosti v oblasti finančného riadenia, zvyšovať výkonnosť ich podnikov a prispievať k ich kariérnemu rastu. Pôsobí globálne, najbližšie k nám je jej švajčiarska pobočka v Zürichu.

Rámec IMA zastrešuje preklenutie medzery, resp. prehĺbenie a utvrdenie si poznatkov a zručností v oblastiach:

  •     tvorby vizionárskych stratégií, plánovania a výkonnosti;
  •     reportingu a kontroly;
  •     analýzy používaním moderných technológií a
  •     zručností potrebných pre záležitosti podnikania a podnikateľských procesov,
  •     vodcovstva;

a to všetko v súlade s etickým kódexom podnikania a etickými hodnotami spoločnosti.

Zmienené oblasti sú predmetom štúdia i študentov Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK). Partneri pre spoluprácu s IMA sú globálni hráči, inštitúcie operujúce v oblasti účtovníctva, finančného i manažérskeho, kontrolingu po celom svete, čo tak vytvára atraktívne globálne profesionálne prostredie pre mladých manažérov.

CMA prináša strategické myslenie a aplikované pracovné skúsenosti a schopnosť konvertovať čísla na dialóg. Prináša tvorby hodnoty pre ich podniky a buduje a napomáha udržiavať vzťah univerzít a byť v kontakte s priemyslom a jeho potrebami, ktoré formujú študijné plány zodpovedajúce potrebám priemyselnej sféry. CMA je príležitosťou pre tých, ktorí sa chcú odlíšiť, pre účtovníkov, ktorí potrebujú viac finančných zručností, a pre finančníkov, potrebujúcich viac účtovníckych zručností.

Doc. Darina Saxunová na Katedre ekonómie a financií FM UK sa spolu s ostatnými kolegami a s podporou vedenia fakulty snaží o budovanie predmetov účtovníctva na úrovni kompatibilnej s úrovňou vo svete. V rámci projektu Jeana Monneta sa vytvoril inovovaný predmet účtovníctvo a kontrola pre akreditovaný program medzinárodný manažment. Navyše i študenti ostatných špecializácií na Fakulte managementu UK absolvujú predmety finančné účtovníctvo a manažérske účtovníctvo, ktoré sú fundamentálnymi predmetmi pre magisterský program pre špecializácie štúdia napr. finančného manažmentu, strategického manažmentu a podnikania, medzinárodného manažmentu, manažmentu ľudských zdrojov, marketingu atď., pričom sú požiadavkami a nárokmi na študenta porovnateľné s požiadavkami renomovaných univerzít. Obzvlášť druhý predmet – manažérske účtovníctvo – nemusí byť pre neúčtovníkov známy pojem, neevokuje okamžite, čo tvorí obsah daného predmetu. V skratke: ide o disciplínu zaoberajúcu sa strategickým riadením nákladov a výnosov v podniku.

Učebné osnovy a obsah predmetov finančného účtovníctva a manažérskeho účtovníctva pre program manažment vyučovaný v slovenskom a i v anglickom jazyku na FM UK sú kompatibilné s obsahom týchto predmetov na svetových univerzitách. Čo je konkurenčná výhoda našich študentov aj z pohľadu strategickej pozície pre podniky, ktoré si vybrali Bratislavu alebo i iné mestá na Slovensku za centrá poskytovania zdieľaných služieb. Rovnako i naša fakulta zdôrazňuje hodnotenie priebežnej práce študentov počas semestra (prípadové štúdie, príklady z praxe atď., prednášky a workshopy s odborníkmi z praxe), nechýba ani trojhodinová skúška (súhrnne počas semestra v trvaní 1 hod. a na konci semestra v trvaní 2 hod.). Súlad obsahu učebných osnov a náročné kritériá na prácu študentov počas absolvovania predmetov v magisterskom štúdiu, prepojenosť s praxou, to sú požadované kritériá, ktoré naša Fakulta managementu UK splnila, aby bola akceptovaná medzi univerzity, ktoré sa zapojili do programu „CMA's Higher Education Endorsement Program“, t. j. stala sa fakultou podporujúcou ďalšie vzdelávanie študentov prostredníctvom získaných grantov, ale na základe kvalitných znalostí a zručností získaných už počas magisterského štúdia na našej fakulte. Po prvýkrát dostali šancu získať grant na štúdium a získanie globálneho profesijného certifikátu CMA aj študenti našej fakulty. Študenti tak zdarma získali prístup k rôznorodým študijným materiálom, pričom grant pokrýva aj dve skúšky, ktoré musia študenti do troch rokov absolvovať a zvládnuť. Druhé pokusy si už budú musieť zaplatiť sami, čo je dostatočná motivácia sa na skúšky zodpovedne pripraviť. Zároveň sa úspešní držitelia grantu stali okamžite členmi inštitúcie Manažérskych účtovníkov a získali aj predplatné časopisu Finančný manažér v elektronickej a i v tlačenej verzii.

To, čo za relevantné znalosti a zručnosti majú možnosť nadobudnúť naši študenti po úspešnom absolvovaní skúšok, ktoré nadväzujú na vedomosti získané počas štúdia na Fakulte managementu UK, vyjadril aj riaditeľ pre región Európy Bernardin Generalao, ktorý adresoval našim študentom tieto slová (kvôli autentickosti ich uvádzame nepreložené): “The CMA® (Certified Management Accountant) program is a relevant assessment of advanced accounting and financial management knowledge in critical areas such as financial planning, analysis, control, and decision support. Globally recognized, earning the CMA® requires education, experience, and passing a rigorous two-part exam. The IMA® (Institute of Management Accountants) is committed to supporting the education of future accounting and finance professionals and thus, honors top students by recognizing them with the CMA Scholarship: a comprehensive benefits package enabling students to study for and take the CMA exam at no cost.”

Nominovať sme mohli maximálne desiatich študentov, v druhej desiatke čakali náhradníci, všetci nominovaní študenti získali grant, a tak čakatelia možno budú úspešní v ďalšom školskom roku. O to viac teší záujem študentov a fakt, že máme šikovných študentov, ktorí sa neboja popasovať s výzvami a rozhodli si obohatiť svoje manažérske vedomosti a zručnosti, a my už im len držíme palce, aby to úspešne ukončili a boli hrdí na svoju alma mater, aj keď ich úspešná kariéra zavlečie ďaleko od rodného Slovenska.

Zapojenie sa FM UK do programu „CMA fakulta“ zatraktívni našich absolventov aj pre budúcich zamestávateľov, ktorí častokrát samotní zapoja študentov do vzdelávania sa na ich pracovisku. Keď aj študent grant nezíska počas magisterského štúdia, absolvovaním týchto fundamentálnych predmetov na univerzite, ktoré nám umožnili ako fakulte sa zapojiť do CMA programu, môže hneď pokračovať vo vzdelávaní na novom pracovisku s cieľom získať CMA certifikát (ak zamestnávateľ túto možnosť novému zamestnancovi ako benefit ponúkne, keďže je to nákladné štúdium). Niektoré globálne korporácie, napr. Dell-Slovensko v Bratislave, predmety finančného a manažérskeho účtovníctva uznávajú našim absolventom pri príprave aj iných medzinárodných certifikátov, ako napríklad ACCA (certifikovaný medzinárodný účtovník) či CFA (certifikovaný finančný analytik).

Katedra ekonómie a financií a tím pani docentky Saxunovej vytvorili pre študentov, ktorí grant získali, ale i tých, ktorí o možnosti uchádzať sa o grant v budúcnosti rozmýšľajú, podmienky pre potreby konzultácií v novovytvorenom centre CMA klub na katedre ekonómie a financií.

Všetkým úspešným nominantom o CMA grant (Adam Voltemar, Dorota Katarína Otrubová, Patrícia Rybárová, Adrián Meciar, Branislav Linkay, Petra Kácerová, Terézia Klbiková, Michal Kojda, Martin Kiyak, Mário Adamus) blahoželáme a veríme, že úspešne získajú certifikát CMA a nové znalosti im umožnia presadiť sa v medzinárodnej konkurencii. Dúfame, že tento úspech sa stane tradíciou a úspešná tohtoročná nominácia vzbudí záujem a motivuje aj ďalších študentov zabojovať o nomináciu k získaniu grantu pre absolvovanie štúdia a skúšok CMA a otvoriť si tak cestu úspešnej budúcej kariéry.

Doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD., FM UK