Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Fakulta managementu ponúka pomoc kreatívnemu priemyslu


23. 10. 2020 10.50 hod.

 

Umelci a remeselníci sa môžu bezplatne zaregistrovať do Skleníka remesiel, ktorý bol vytvorený v rámci Erasmus+ Projektu ARTCademy, na ktorom participovali partneri zo siedmich krajín EÚ.
Takto môžu zviditeľniť svoju činnosť na web stránke projektu www.artcademy.eu. 
Registračný formulár si môžu vyžiadať na adrese: artcademyfm.uniba.sk 
Na uvedenej stránke sú tiež v časti Tréningy voľne prístupné materiály týkajúce sa on-line podnikania v oblasti umenia a remesiel, po abolvovaní ktorých môžete získať Certifikát ARTCademy!