Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Akademický senát FMUK a Vedenie FM UK vyjadrujú podporu

Akademický senát FMUK a Vedenie FM UK vyjadrujú podporu vyjadreniu AS UK a Vedenia UK vo veci zásadného nesúhlasu s navrhovaným oklieštením akademických práv a slobôd.


03. 11. 2020 12.17 hod.

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu a Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty managementu vyjadrujú podporu vyjadrenia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave a Vedenia Univerzity Komenského v Bratislave vo veci zásadného nesúhlasu s navrhovaným oklieštením akademických práv a slobôd, ktoré sú naformulované v dokumente s názvom Moderné a úspešné Slovensko. Národný integrovaný reformný plán vo verzii zverejnenej dňa 5. októbra 2020.

Spoločné vyhlásenie AS UK a Vedenia UK