Fakulta managementuUniverzita Komenského v Bratislave

Zacielené na zákazníka


28. 11. 2016 14.24 hod.

Ako získať zákazníka na slovenskom/zahraničnom trhu?
Čo je pre zákazníka dôležité na to, aby si kúpil môj produkt?
Ako sa rozhoduje zákazník pri nakupovaní a ako mu môžem pomôcť, aby sa rozhodol kúpiť môj produkt?

Na tieto a ďalšie otázky odpovie lektor Andrej Glézl, spoluzakladateľ spoločnosti Datamolino.

Zacielené na zákazníka, 30.11. 2016, 16:30 – 18:30, registrácia na TU.


Podujatie, organizuje Slovak Business Agency v rámci Národného podnikateľského centra.

Účasť na podujatiach je bezplatná, pre prihlásenie sa je potrebné vyplniť online registračný formulár

Podmienkou účasti na týchto podujatiach je, že účastníci musia byť fyzické osoby nepodnikatelia z Bratislavského kraja.